Δραστηριότες

Το έργο καλύπτει μια περίοδο 24 μηνών

Τα προϊόντα του έργου Edmuse θα προκύψουν από τις εκάστοτε δράσεις προσανατολισμένες στη χρήση Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την υποστήριξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Erasmus + Πρόγραμμα 2014-2020, οι μαθητές θα είναι πρωταγωνιστές στον καινοτόμο τρόπο μάθησης μεταξύ των τεχνολογιών και του ψηφιακού περιεχομένου που σχετίζεται με μη τυπικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα πολιτιστικής κληρονομιάς, για να αλλάξει η προσέγγιση στις φυσικές επιστήμες.

Υπάρχουν τέσσερα Πνευματικά Προϊόντα:

  • Πλατφόρμα Edmuse
  • Διδακτικά προϊόντα
  • Εργαλείο για τη διάχυση
  • Τελικό Συνέδριο